Saturday, 30 May 2015"ကိုယ့္သမိုင္းကိုယ္မသိသည့္ ၿဗိတိန္"

| January 20, 2015 |
 
ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟူ၍ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ ဇန္န၀ါရီ၈ရက္ေန႔က ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးက ၿဗိတိန္အစုိးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနဆုိင္ရာ ရွင္းတမ္းဟုဆုိသည့္ စာတမ္းတေစာင္ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ ရပ္တန္႔ေနၿပီး အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသည္ဟု ေ၀ဖန္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ႕အခြင့္အေရး အလြဲသုံးစားလုပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ဟုဆုိထားသည္။
ထုိ႔အျပင္႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေအာ္ေနသူမ်ားနဲ႔ပတ္သက္၍ လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာလူ႔အခြင့္အေရးကုိပုိ၍ေလးစားရန္ တုိက္တြန္းလုိသည္ဟုလည္း ပါရွိသည္။ ျပည္တြင္းထုတ္ နာမည္ႀကီးသတင္းစာတေစာင္က ""ဥပမာ-ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာလုိ႔သုံးတယ္။ ဒါကုိကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ လုံး၀လက္မခံႏိုင္ဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္သမ္ၼတႀကီးကုိယ္တုိင္က ကမ္ၻာသိေအာင္ ေျပာၾကားထားသလုိ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ထုတ္ေဖာ္ေနတဲ့သေဘာထား ေတြကုိ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေလးစားဖုိ႔လုိတယ္။
ကုိလုိနီေခတ္ကထားခ့ဲတဲ့ ဘဂၤါလီျပႆနာက ဒီကေန႔အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကုိ ဒုက္ၡေပးေနတုန္း ဆုိတာ ေတြ႕ႏိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈျငင္းဆန္ေနတဲ့ ဘဂၤါလီေတြ၊ ဒီဘဂၤါလီေတြကုိ ေနာက္ကြယ္က ေသြးထုိးေပးေနတဲ့သူေတြကုိလည္း အစုိးရရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္""ဟု သမ္ၼတ႐ံုးအႀကီးတန္းအရာရွိတဦးကေျပာသည္ဟု ေရးသား ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
မွန္ေပသည္။ ၿဗိတိသွ်ေနမ၀င္အင္ပါယာထူေထာင္ေရး ရည္ရြယ္ ခ်က္ထဲ၌သာ ျမန္မာႏိုင္ငံမပါ၀င္ခ့ဲလွ်င္ ဘဂၤါလီျပႆနာဟူ၍ရွိခ့ဲမည္ မဟုတ္သလုိ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟူ၍ ထေအာ္ေနသူမ်ားလည္းရွိခ့ဲမည္ မဟုတ္ေပ။ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည္မွာ ၆၇ ႏွစ္ရွိခ့ဲၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၿဗိတိသွ်တို႔ခ်န္ထားခ့ဲသည့္ ဘဂၤါလီျပႆနာမွာ ယေန႔တုိင္ေျဖရွင္းမရႏိုင္ ေသးဘဲရွိေနသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးမွ ထေအာ္လာသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ တုိင္းရင္းသားျဖစ္ေရးေတာင္းဆုိမႈမွာ တေန႔တျခားပုိမုိဆုိး၀ါးလာေနသည္။
ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရေျဖရွင္းဖုိ႔ႀကိဳးစားရာတြင္လည္း ၿဗိတိန္အစုိးရ အေနျဖင့္ အျပဳသေဘာေျပာဆုိမႈမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ကူညီအားျဖည့္သင့္ပါေသာ္ လည္း ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္သည္ကုိ မေတြ႕ရေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္ အခ်ိန္ မည္သည့္ေခတ္ မည္သည့္အခါကမွ် မရွိခ့ဲသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတုိင္းရင္း သားျဖစ္ေရးေတာင္းဆုိမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ ဖိအားေပးေျပာ ဆုိျခင္းက ျမန္မာအစုိးရ၏ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုိ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီး လုပ္ေဆာင္ရာေရာက္ေနသည္။
ၿဗိတိသွ်တို႔စတင္အုပ္စိုးစဥ္ကာလ ၁၈၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္တျပည္လုံး မြတ္ဆလင္ဦးေရမွာ သုံးေသာင္း(၃၀၀၀၀)သာရွိခ့ဲသည္ဟု ၿဗိတိသွ်အစုိးရ ျပဳစုခ့ဲသည့္မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မြတ္ဆလင္ ဦးေရ ႏွစ္သိန္းတေသာင္းခုနစ္ေထာင္ရွစ္ရာ(၂၁၇၈၀၀)အထိ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာ တုိးလာခ့ဲသည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္တေကာင္းခ႐ိုင္မွ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ အထိန္းမရွိအကြပ္မရွိ ၀င္ထြက္ခြင့္ျပဳထားခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်အစုိးရက ထုိသုိ႔မြတ္ဆလင္ဦးေရတဟုန္ထုိး တုိးလာ မႈကုိ စုိးရိမ္လာရာ အေျခအေနကုိ စုံစမ္းရန္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္တခု ဖြဲ႕ေပးခ့ဲသည္။ ေကာ္မရွင္ကမြတ္ဆလင္ဦးေရအတားအဆီး မရွိတုိးလာမႈကုိမဟန္႔တားႏိုင္ပါက ေနာင္တခ်ိန္တြင္ လူမ်ဳိးေရးပဋိပက္ၡ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု အစီရင္ခံခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ဒုတိယကမ္ၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ မည္သုိ႔မွ်မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခ့ဲေပ။ အစီရင္ခံခ့ဲသည့္ အတုိင္းပင္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ကုလား-ရခုိင္ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ခ့ဲသည္။ထုိ႔ေနာက္ မူဂ်ာဟစ္ သူပုန္ထခ့ဲသည္။ မြတ္ဆလင္ သီးျခားျပည္နယ္ ေတာင္းခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတုိင္းရင္းသားဟူ၍ ေတာင္းဆုိ လာခ့ဲသည္။ ယေန႔တုိင္လည္း ေတာင္းဆုိေနဆဲျဖစ္သည္။
၁၈၇၂ ခုႏွစ္၊ ၁၉၀၁ ခုႏွစ္၊ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္တို႔တြင္ေကာက္ယူခ့ဲ သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ား၌လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟူ၍ မပါရွိခ့ဲေပ။စစ္တေကာင္းသား၊ ဘဂၤါလီစသည္ျဖင့္သာ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ခ့ဲ သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အိႏ္ၵိယစစ္ေရးခ်ဳပ္႐ံုး၏ အမိန္႔ျဖင့္ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္ တြင္ ပထမအႀကိမ္၊ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ခ့ဲသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူမ်ဳိးစုမ်ား (Races of Burma) စာအုပ္တြင္လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာဆုိသည္ကုိမေတြ႕ရေပ။ ထုိစာအုပ္၌ ရခုိင္ျပည္အေၾကာင္း ေရးသားရာတြင္ ""ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း စစ္တေကာင္းမွ လယ္စုိက္ပ်ဳိးသူမ်ား အုပ္စုလုိက္၀င္ေရာက္လႊမ္းမုိးေလ့ရွိသည္။ တုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးစုရွစ္မ်ဳိးမွ ဆယ္မ်ဳိးအထိေနထုိင္ၾကရာ ယင္းတို႔မွာ ခမီး၊ ဒုိင္းနက္၊ Chaw, Mro, Kon Kaungtsos ႏွင့္ ခ်င္းလူမ်ဳိးစုမ်ားျဖစ္ သည့္ Ku, Kyu, Welaung, Le'du ႏွင့္ Yindu တို႔ျဖစ္သည္""ဟု ေတြ႕ရသည္။
၂၄-၂-၁၉၄၇ ရက္စြဲျဖင့္ ဂ်ေမတူအူလမားမြတ္ဆလင္အဖြဲ႕က ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ သီးျခားမြတ္ဆလင္ျပည္နယ္ထူေထာင္ခြင့္ျပဳ ရန္ႏွင့္ ပင္လုံညီလာခံတြင္ရပုိင္ခြင့္မ်ား တင္ျပေဆြးေဆြးခြင့္ျပဳရန္ ၿဗိတိ သွ်အစုိးရသုိ႔ စာေရးသားေတာင္းဆုိခ့ဲမႈအေပၚ ၿဗိတိသွ်အစုိးရက ၁၈-၆-၁၉၄၇ ရက္စြဲျဖင့္အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ့ဲသည္။ အေၾကာင္းျပန္စာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သီးျခားမြတ္ဆလင္ျပည္နယ္တခု တည္ေထာင္ေပးရန္ မွာ လက္ေတြ႕မက်ေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးတခုတည္းျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ျဖစ္မလာႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ျမန္မာမွာေရာ ကမ္ၻာမွာပါ အစဥ္အလာမရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျခားျပည္နယ္မ်ားမွာ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ျမန္မာဘုရင္ မ်ားေခတ္တြင္ သီးျခားျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ခ့ဲၾကေၾကာင္း၊ ရခုိင္ရွိ မြတ္ဆလင္ မ်ားသည္ ရခုိင္သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာလက္ေအာက္တြင္ အၿမဲေနထုိင္ခ့ဲၾကၿပီး သီးျခားျပည္နယ္ခြဲ၍ေနထုိင္ခ့ဲဖူးသည့္ သမုိင္းအစဥ္အလာမရွိခ့ဲေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ပါရွိခ့ဲသည္။ ဤအခ်ိန္ထိ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ အမည္နာမကုိ မေတြ႕ရေသးေပ။
ဤသမုိင္းဤမွတ္တမ္းမ်ားကုိၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဆုိေသာ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးမရွိခ့ဲသည္ကုိ ထင္ရွားစြာျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ဤမရွိခ့ဲ သည့္လူမ်ဳိးကုိ အရွိတရားအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရက လက္ခံအသိ အမွတ္ျပဳေပးရမည္ဆုိသည္မွာ သဘာ၀က်ႏိုင္မည္လား။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစုိးရေနရာတြင္၀င္၍ စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ သဘာ၀က် မက်သိႏိုင္လိမ့္ မည္။ ၿဗိတိန္အစုိးရအေနျဖင့္ မိမိတို႔ဘုိးဘြားမ်ား ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕စဥ္က ေရးသားခဲ့၊ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ သူတပါးအစုိးရကုိ ဖိအားေပးေ၀ဖန္ေနဖုိ႔မသင့္ေပ။ ျပန္လည္ေလ့လာ ဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ သမုိင္းမွန္ကုိလက္ခံသြားရန္ လုိအပ္ေပလိမ့္မည္။ လြတ္လပ္ ေရးရၿပီး ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္မွ ဘူးသီးေတာင္ ပါလီမန္အမတ္ ဂါဖားရ္က ႐ိုဟင္ဂ်ာသမုိင္းကုိ လုပ္ႀကံေရးသားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။
ကုိၿငိမ္း

ကၽြန္ေတာ္ တို႕ က လူမ်ိဳးေရး အစြန္းေရာက္ ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။

Jan 24, 2015


ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္သူမွ လူမ်ိဳးမတူ တာနဲ႕ မမုန္းပါဘူ။ (သူ႕ နိုင္ငံ မွာပဲ သူေနရင္ေပါ့။) ဘာသာ မတူတာလဲ မမုန္းပါဘူး။ (သူ႕ဘာသာ သူ ကိုးကြယ္ေန ရင္ေပါ့။) ဒါေပမဲ့ ကိုယ္နိုင္ငံ ထဲ ကို တိုင္းတပါး သားေတြ က်ဴးေက်ာ္ လာရင္၊ ကိုယ့္ ဘာသာ ထဲ တျခားဘာသာ အယူ ၀ါဒေတြ သြပ္သြင္း ၀ါဒျဖန္႕လာရင္။ ကိုယ္နိုင္ငံ ထဲ မွာ ေနျပီး ကိုယ့္ ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံ ကို လက္မခံပဲ တသီးတျခား တိုင္းတပါး ယဥ္ေက်မႈ ေတြ ေပၚေပၚထင္ထင္ တင္သြင္း လာရင္ မုန္းမုန္း၊ မမုန္းမုန္း (လူမ်ားစုက) လက္မခံ နိုင္ၾကပါဘူး။ ဒါ ကိုယ္က ရန္လိုတာ လဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ တိုင္းျပည္ကို၊ ကိုယ့္ ဘာသာ တရားကို၊ ကိုယ့္ ယဥ္ေက်းမႈ ကို ရန္စ ခံရတာပါ။
ကၽြန္ေတာ္ တို႕ က လူမ်ိဳးေရး အစြန္းေရာက္ ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အၾကမ္းဘက္ ျခင္း ကိုလဲ အားမေပးပါဘူး။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရး ကိုလဲ လိုလားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘဂၤလီ ကိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ လံုးဝ လက္မခံႏိုင္ ပါဘူး။
ျမန္မာ အခ်င္းခ်င္း ျငင္းေကာင္းတုန္း ဘဂၤလီ အတြက္ အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာ နိုင္ငံသား အမည္ခံ (ျမန္မာ နိုင္ငံသား ကဒ္ ရျပီး အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္) မြတ္စလင္ေတြ က ကမာၻပတ္ ျပီး ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား နဲ႕ ျမန္မာလူမ်ိဳး ေပ်ာက္ျပီး ဘဂၤလီ (ရိုဟင္ဂ်ာ) နိုင္ငံ ထူေထာင္ဘို႕ ၾကိဳးစား ေနၾကပါျပီ။
ဒီေတာ့ ဗုဒၼဘာသာ ေတြကလဲ (ဗုဒၼံ၊ ဓမၼံ၊ သံဃံ အစား) ၉၆၉ ေရး တာ၊ ၉၆၉ ကို အားေပးဘို႕ စည္းရံုးတာ ေတြ ရွိလာတယ္။ အျခားသူ၏ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္မႈကို မထိပါးပဲ မိမိ တို႕၏ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ တိုး တက္ေအာင္ လူတိုင္း လြပ္လပ္ စြာ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ပါသည္။ ၉၆၉ ကို လက္မခံသူ မ်ား လက္မခံ ပိုင္ခြင္႕ ရွိပါသည္။ လက္ခံသူမ်ား လက္ခံပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ သို႕ေသာ္ ၉၆၉ သည္ (အျခား ဘာသာ၀င္ မ်ားအား) အၾကမ္း ဖက္ရန္ လံႈေဆာ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ (အၾကမ္း ဘက္ လို သူ မ်ား သည္ မည္သည့္ ဘာသာကို ကိုးကြယ္သည္ ျဖစ္ေစ အၾကမ္းဖက္ လိုစိတ္ မ်ား ရင္တြင္း ကိန္းေအာင္းေန သူမ်ား ျဖစ္ ပါသည္။) ၉၆၉ ကို အၾကမ္းဖက္ မႈနဲ႕ ေပါင္း ျမင္ တာ၊ ေပါင္း ေျပာတာ ဟာ ဥာဏ္မမီ တဲ့သူေတြပါ။ ဘဂၤလီ ေလာ္ဘီေတြနဲ႕ သူတို႕ ေသြးထိုးမႈကို ယံုၾကည္ေန တဲ့ ဥာဏ္မမွီ သူေတြပါ။
လူတိုင္း လြတ္လပ္ စြာ ေရြးခ်ယ္ ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့ သေဘာထား က အျခားသူ၏ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္မႈကို မထိပါးပဲ မိမိ တို႕၏ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ တိုး တက္ေအာင္ လူတိုင္း လြပ္လပ္ စြာ ေဆာင္ ရြက္ ျခင္း ကို ေထာက္ခံ ပါသည္။


မိုးဟိန္းေက်ာ္--

"Boat People are not Myanmar""Boat People are not Myanmar" (MITV News Video)

May 25, 2015Rakhine State Chief Minister U Maung Maung Ohn, Member of Emergency Management Leading Committee for the illegal migrants in the sea, Deputy Minister for Immigration and Population U Win Myint together with Special Envoy to the UN Secretary-General Vijay Nambiar and officials on May 23 visited the temporary relief camp at the Alae Than Kyaw village in Maung Taw Township that was opened for boat people.

Deputy Director , Maung Daw District Immigration Officer, Saw Naing:

"There are many boat people here. A group led by Lieutenant Commander Kyaw Zayar Oo from Myanmar navy ship No.568, found a boat loaded with boat people, stranded at the Myanmar's sea territory. There are 208 boat people on it. All are boat men, including helmsman, and there are 17 crew members and 3 Bangladeshi interpreters. They found two trawlers, one is loaded with 208 people and the other one is just empty. The trawler is 68 feets in length and 17 feet in width. According to them, both of the trawlers can carry at least 400 people. We provided shelter and humanitarian assistances to them as well as informed to the concerned regional officials. Commander of Border guard, District Administrator, Regional Authorities, Departmental concerns and officers from immigration of population and border guard, altogether 40 people, lead by Police Brigadier General Tin ko, headed to AguMaw Port, urgently without delay, at the night. AguMaw Port is far 3 hours drive from Maungdaw District, kind of 40-48 miles".

"We waited there since 11pm at night. Navy ship couldn't land on the Agumaw port due to big wave. They finally docked at 2:35 am and as soon as they docked, we scrutinized them. We bring 25 boat people par time to this Alae Than Kyaw village by cars and placed them at the school. While doing the resettling process, we provided temporary shelter, food and humanitarian assistance in cooperation with UNHCR from Maung Daw District, WFP, MSF and other NGOs organizations. Our organization, population and immigration, what we do is, we asked them about where they are from and their country".

"As far as we asked over, there are 200 Bangladeshi people and 8 Bengalis. Bengali smugglers from Sittwe, come and pick the people at Kyauk Taw and leave those people for a while at RathaeTaung. Then, placed them on the trawler. And the trawler went back as soon as they pay the money. As far as we observed, they'd been on the trawler since last two months ago. They have been treated noodle, stayed in the hatch and planned to send them to Malaysia. So far, we knew that the first trawler was already arrived to Malaysia. To arrange for the boat people, Myanmar Ministry of foreign affairs has to contact with Bangladesh's Border Affairs officers. There are 30 boat people aged 14 years old, and the others are over 18 or 19 years old".

The State Chief Minister said humanitarian assistance are being provided to the migrant people regardless of any race and citizen.

Chief Minister, Rakhine State, Maung Maung Ohn:

"Mr. Ban Ki-moon called our President to save the drifted migrant people to nearest coast without discrimination of any citizens with humanitarian concept. The President also gave that direction to the subordinate personnel. We are now providing physical and spiritual assistance to them and later we will conduct necessary verification process in line with the law. We will make arrangement to hand over them to their country as soon as possible. 17 crew members and the motorboat owner will be taken action according to the law. We will carry out the necessary process in line with the law. We think that this is the honourable task for Myanmar Government, Rakhine State Government and Rakhine nationals as they can save the lives of the migrant people stranded in the sea. We know that some of our citizens are misunderstanding about it. But this is the global issue and we are carrying out the task in cooperation with the United Nations".

"I'd like to urge all our citizens to understand it. Boat people also said that they are really thanked to the Myanmar government for saving their lives. They want to go back home and want to meet with parents. We will help them as much as we can for the humanitarian assistance. We will carry out handing over process as soon as possible".

The officials from the UN Agencies expressed thank the government and officials for giving quick assistance to the boat people and giving a chance to meet with them.

UN Special envoy Advisor:

"I think the action taken for saving the two boats here and the large number of people, the migrants, were have being saved shows Myanmar has actually to cooperate with the Myanmar authorities and we hope that similar action be taken in case that are further other boats and other people who are suffering. I think the immediate question is to see that they are and then look after they are in the time here. ..... concerned country will identify and as a.... the national ... ... they will then take action to see how they can return to their home."

Resident Coordinator, Renata Dessallien:

"I would like to thank Myanmar government for rescuing these people and for treating them well once they got here on shore and looking after for their period of time until they return safely home".

The boat people also shared their experiences on the sea and answered the queries asked by officials of UN agencies and media persons.

Migrant: "I am really thankful to the government of Myanmar. We have faced lots of difficulties in the sea. I want to go back to my own country and want to see my family and my mother. I wish to go back to Bangladesh".

Migrant: "During the 50 days in the sea, I had lived on the boat and I haven't thought like I will reach to the land. Now I am survive and everything is new for me. I don't worry much, it will be stable very soon. After eating the rice and noodle, i feel newly fresh as I haven't had anything on boat. I was planned to go to Malay and wish to earn money for my mom and dad".

Migrant: "I am really thanks to the government. I am from Bangladesh and I wish to go back to my country. My parents won't still know whether we are alive or not".

The Chief Minister and officials also presented relief items to the migrant people. 200 Bangladeshi people and 8 Bengalis from Kyauk Taw are being accommodated at the temporary relief camp in Alae Than Kyaw Village, and they will be handed over to their country as soon as possible.

http://myanmaritv.com/news/migrant-rescue-process
‪#‎MITV‬

[View News Video :https://www.facebook.com/wai.hlaing.3/videos/10207136495599191/?pnref=story]
--

Oslo Conference

The organisers were not at all pleased that State Secretary Morten Høglund did not use the word 'Rohingya' during his address.

It would also appear that  Yanghee Lee did not, in the event,  participate in the conference. I would imagine that the manipulation apparent in the preparations for the conference, such as billing the messages from Tutu, Soros, Mahatir and others as "Calls to end the slow genocide of Rohingya" almost certainly without their prior approval, might well have deterred her from appearing. It would in any case have had a negative impact on her mission, even if she is personally supportive.

The impact of the conference would be limited because it was overshadowed by more important meetings currently taking place elsewhere. The Security Council expects to be briefed today by the UN High Commissioner for Human Rights. The webcast was technically inadequate and for this reason it seemed that at most 30-40 international viewers attempted to login at any one time.

I have sent a message to Bishop Tutu to which I doubt I will get a response. The Bishop wrongly assumed, from his African experience, that the border between India and Burma had been artificially drawn by the British. This led him to suppose that the British had improperly split the Muslim community in the border regions into two parts:

"The Rohingya people were not consulted when the British drew the Burmese border on the map. With those strokes of a pen, they became a borderland people; people whose ancestral land traverses political boundaries."

This is not of course what the Rohingya activists wanted to hear – that they are historically a 'chosen people' tracing their descent directly to 8th Century Arab traders and having nothing to do with Chittagong culture.


Derek--
ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာႏွင့္ ေထာင္ေခ်ာက္မိ ျမန္မာျပည္ (အပိုင္း-၁)

May 23, 2015


ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔ထိ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕ ရွိ The Nobel Institute & Voksenaasen တြင္ ဘဂၤါလီ (ရိုဟင္ဂ်ာ)မ်ားအေပၚ ျမန္မာ၏ ႏွိပ္ကြပ္မႈ အဆံုးသတ္ေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Conference တစ္ခု က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ Open Society Foundations မွ George Soros ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ Mrs Yanghee Lee တို႔အျပင္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ဒုကၡသည္မ်ားအဖြဲ႔၊ ေနာ္ေဝ-ျမန္မာေကာ္မတီႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတက္ေရာက္ ၾကမည္ျဖစ္သည္။ အလားတူ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္လည္း ေလွစီးဒုကၡသည္အေရး ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုအား ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။
-
ကုလသမဂၢအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ားက ဘဂၤါလီ (ရိုဟင္ဂ်ာ)အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာကို လက္ညိဳးထိုးအျပစ္တင္ထားၾကၿပီး အင္ဒုုိနီးရွားႏိုင္ငံကိုု ခိုလံႈေရာက္ရိွေနသည့္ ေလွစီး ဒုုကၡသည္ေတြထဲမွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံကလာသူ ၄၃ ေယာက္ပါေၾကာင္း အင္ဒိုုနီးရွား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အရာရွိက ေျပာဆိုထားသည္။
-
"အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံ အာေခ်းျပည္နယ္ကို ေရာက္လာၾကသူ ၁၃ဝဝ ေလာက္ရွိတဲ့ထဲမွာ ၆ဝဝ ေလာက္က ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ထဲက တခ်ဳိ႕ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံက လာတယ္လို႔ ေျပာၾကၿပီး တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံဘက္က လာတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။" ဟု အင္ဒိုနီးရွား အရာရွိ Mr.Baloch က ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကဟု ဆိုသည့္ ဘဂၤါလီ (ရိုဟင္ဂ်ာ) ၄၃ ဦးလံုးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း
တြင္ေနထုိင္သည့္ ေနရပ္လိပ္စာ မေျပာဆိုႏိုင္သလို ျမန္မာစကားလည္း မေျပာတတ္ေၾကာင္းသိရသည္။
-
ျမန္မာအစိုးရ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္မွ ေလွစီးဒုကၡသည္ေတြထဲမွာ ျမန္မာႏို္င္ငံသား မွန္ကန္ ေၾကာင္း အေထာက္အထားျပႏို္င္ပါက လိုအပ္တဲ့ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ လုပ္ေပးသြားမည္ဟု တနလၤာေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိဘဂၤါလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာ) ျပႆနာမွာ လူေမွာင္ခိုကူးမႈသာျဖစ္၍ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ဆက္လက္တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။ ''ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနတဲ့ ဒုကၡသည္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔မျမင္ဘူး။ ဒါေတြက ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရွိေနတဲ့ တခ်ိဳ႕လူေတြကို မေလးရွား၊ အင္ဒို တို႔ကို ပို႔ေဆာင္ဖို႔လုပ္တဲ့ လူေမွာင္ ခိုကူးတဲ့ကိစၥ၊ လူကုန္ကူးတဲ့ကိစၥရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြလို႔ျမင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ မိသားစုအဖြဲ႕ ၀င္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလူကုန္ကူးမႈ ကို ေျဖရွင္းဖို႔ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၀န္ႀကီးဦးရဲထြဋ္က အစည္းအေ၀းၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျဖၾကား ထားသည္။


-
ေဒါက္တာမ်ိဳးခ်စ္

ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာႏွင့္ ေထာင္ေခ်ာက္မိ ျမန္မာျပည္ (အပိုင္း-၂)

May 24, 2015
SOCIALIZE IT →


ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာ၊ လူေမွာင္ခိုျပႆနာ ႏွင့္ ခိုးဝင္ျပႆနာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး လူပြဲစားအမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မလဲ့လဲ့ထြန္းမွ ယခုလိုေျပာသည္။
"ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ လူပြဲစားေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ သူတို႔က စီးပြားေရးပဲၾကည့္တယ္။ ႏိုင္ငံနဲ႔ လူမ်ိဳးမေရြးဘူး။ ဘယ္ႏိုင္ငံသားကိုမဆို နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ေခၚသြင္းၾကတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ဘဂၤါလီေတြကိုလည္းခိုးသြင္းတယ္။ ရဲက ဖမ္းရင္ေတာ့ ဘဂၤါလီေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံသားလို႔ ေျဖၾကတယ္။" ဟု မလဲ့လဲ့ထြန္းမွ ဆိုသည္။ လြန္ခဲ့သည့္လက ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွား နယ္စပ္ေတာထဲတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ဘဂၤါလီ (ရိုဟင္ဂ်ာ) အေလာင္းမ်ားကို ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ သံသယရွိသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ လူကုုန္ကူးသူမ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ္ လူေမွာင္ခုုိကူးသူမ်ားေၾကာင့္ ၎တိုု႔ေတြ ေလွစီးကာ ႏိုုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားကိုု ျဖတ္ေက်ာ္ ထြက္ေျပးၾကသည္ဟု ပညာရွင္အမ်ားစုက သံုးသပ္ၾကသည္။
-
မဇၩိမ သတင္းဌာနတြင္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပထားသည့္ "ဘဂၤါလီဆိုတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ျဖစ္ရမွာလား"
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေပးစာတစ္ေစာင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ အမ်ားအျပားကို ေရာက္ခဲ့ဖူးသူ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္း ဦးသာထြန္းမွ လူကုန္ကူးမႈေၾကာင့္ ေလွစီးေျပးျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းမွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ သူတို႔ႏိုင္ငံမွာ စား၀တ္ေနေရး အဆင္မေျပလို႔ ပင္လယ္ျပင္ကို ေလွနဲ႔ ျဖတ္သန္းၿပီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနၾကတာကို ဘာမွမဆိုင္ဘဲ
နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေန ေတြေၾကာင့္ ထြက္ေျပးရတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ
ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာႏိုင္ငံကို တရား၀င္လက္ခံ ေအာင္ေျပာဆိုေနျခင္းကို လက္မခံေၾကာင္း
ေရးသားထားသည္။
-
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သည္ လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ေလးဆယ္ေက်ာ္က လူဦးေရယခုေလာက္ မမ်ားေသးဘဲ ေနာက္ပိုင္း ဒီႏိုင္ငံမွာ ဘဂၤလီတို႔အတြက္ စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပႏိုင္တာကို သိလာၾကၿပီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ တရားမ၀င္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္လာကာ ဘဂၤါလီဦးေရက ႀကီးထြားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသာထြန္း က ဆိုသည္။ ယခုအခါ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာ ေဒသမ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာဦးေရမွာ ၁၀% သာရွိၿပီး ဘဂၤါလီ ဦးေရက ၉၀% ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

-
ေဒါက္တာမ်ိဳးခ်စ္


ႏိုင္ငံသားစစ္မွန္လွ်င္ ႏိုင္ငံ့သစၥာကိုေစာင့္သိပါ။

May 29, 2015

ယေန့ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ လူ ့အခြင့္အေရးအေၾကာင္းျပလ်က္ boat people မ်ားကို လက္ခံရန္ ဖိအားေပးေနသည္ကိုေတြ ့ရသည္။


က်ြႏု္ပ္တို ့အေနႏွင့္ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာေျပာလိုသည္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ လူမ်ိဳးမရွိ။ ၄င္းတို့မွာ ျမန္
မာႏိုင္ငံသို ့က်ဳးေက်ာ္ခိုး၀င္ေနထိုင္ေသာစစ္တေကာင္းဘဂၤလီမ်ားသာျဖစ္သည္။

၁။ ျဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ျဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္တို ့သည္ လယ္ ႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ားလုပ္ရန္ အတြက္ အိႏၵိယတိုင္းရင္းသား စစ္တေကာင္းနယ္သား မ်ားကို ေခၚသြင္းခဲ့ၾကသည္။ ျဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ စာရင္းမွတ္
တမ္းမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ စစ္တေကာင္းဘဂၤလီမ်ားဟုသာ ေတြ ့ရသည္။ ဆိုရလွ်င္ လြတ္လပ္ေရးရျပီးခ်ိန္
အထိ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ လူမ်ိဳး မရွိ၊ ႏိုင္ငံျခားသား စစ္တေကာင္းဘဂၤလီမ်ားသာ ရွိ္ေၾကာင္းသိႏိုင္သည္။

၂။ ယခင္က မရွိေသာလူမ်ိဳးတစ္ခု ၏ အမည္အသစ္တစ္ခု ဘာေၾကာင့္ ေန ့ခ်င္းညခ်င္းမိုးေပၚကက်လာ သလို ေပၚလာရပါသနည္း?

ရွင္းပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာက္တြင္တိုင္းရင္းသား အေနျဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ေတာင္းဆိုလို၍ မရွိခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးအမည္ကို အကြက္က်က်ဖန္တီးျပီး၊ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေရရွည္စီမံကိန္း ဆြဲကာ ႏိုင္ငံတကာသို ့ေပါက္ေအာင္လုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၃။ စစ္တေကာင္းဘဂၤလီ၏ မ်ိဳးႏြယ္စု ဆင္းသက္ပံုမွာ -
Indo-European_Indo-Iranian_Indo-Aryan_Eastern zone_Bengali Assamese_Chittagonian ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္က စစ္တေကာင္းဘဂၤလီရဲ႕ ISO Code မွာ (ISO 639-3 : cit) ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ႔ ဘဂၤလီ-အာသံ မ်ိဳးႏြယ္စုမွ ရွိရင္းစြဲ ဘဂၤလီစစ္တေကာင္း လူမ်ိဳးစုကေန စစ္တေကာင္းနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုၿပီး လူမ်ိဳးစုႏွစ္စုကို ေမြးထုတ္လိုက္ပါသည္။ ISO 639-3 : cit ကိုပယ္ဖ်က္ၿပီး အဲဒီေနရာမွာ ISO 639-3 : ctg နဲ႔ ISO 639-3 : rhg ဆိုၿပီး ဖန္တီးလိုက္ပါသည္။ ယခင္ စစ္တေကာင္းဘဂၤလီ၏ မူရင္းေဒသ သည္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုေတာ႔ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္နဲ ့ ျမန္မာ ဆိုၿပီး နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ (BBC မွ ရခုိင္ျပည္နယ္ ကို Arakan- ရိုဟင္ဂ်ာျပည္နယ္လို ့ေလာ္ဘီလုပ္တာႏွင့္ တခ်ိန္တည္းျဖစ္ပါသည္။)

ယခုဆုိလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ားေရွ့ေမွာက္ တြင္ boat people မ်ား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွမဟုတ္၊ ဘဂၤလားေဒရွ့္ႏိုုင္ငံသား မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္တြင္ဖမ္းဆီး ေဖာ္ထုတ္ သက္ေသျပလိုက္ျပီျဖစ္သည္။

ယေန ့ေတြ ့ၾကံဳေနရေသာ boat people မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေသာ အဓိကတရားခံ သည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏အဆမတန္ပါက္ကြဲေနေသာ လူဦးေရသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအရြယ္အစားႏွင့္ ေပါက္ကြဲေနသာ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစား မမွ်တသျဖင့္ (စားစရာ၊ ေနစရာ က်ပ္တည္း ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားသည္ ပိုေကာင္းမြန္ ေသာေနရာေဒသမ်ားသို ့ တရားမ၀င္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္၊ အခြင့္သာလွ်င္ အေျခခ်ရန္ (အင္ဒို နီးရွား၊ မေလးရွား၊ ထိုမွတဆင့္ UN ကဒ္ေလ်ာက္ျပီး ဒုကၡသည္အမည္ခံကာအေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသို ့သြား ေရာက္ရန္ ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္ျဖင့္) လူကုန္ကူးခံကာပင္လယ္ျပင္ေက်ာ္ျဖတ္ထြက္လာၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရေပါက္ကြဲမွဳ ျပသနာကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္မၾကိဳးစားပဲ မိမိႏို္င္ငံအတြင္းတြင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ UN အကူအညီျဖင့္ ေက်ြးေမြးထားကာ၊ ႏိုင္ငံမွ ပင္လယ္ေက်ာ္ျဖတ္ကာ တရားမ၀င္ခိုးထြက္သည့္ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားအား မ်က္နွာလြဲ ခဲပစ္လုပ္တတ္ေသာ၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခိုး၀င္မ်ားအားဖမ္းမိ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၀ိုင္းလက္ညွိဳးထိုးေနခ်ိန္တြင္ မိမိႏွင့္မဆိုင္သလို ႏွဳတ္ဆိတ္ေနတတ္ျပီး၊ ယခုကဲ့သို ့ျငင္းမရ ႏိုင္ေတာ့ မွ၀န္ခံတတ္ေသာ၊ မိမိႏိုင္ငံမွ မထြက္ခြာခင္က မတားဆီးခဲ့ပဲ၊ ပင္လယ္ထဲမွာ မုန္တိုင္းမိ အစာေရ စာျပတ္၊ လူကုန္ကူးသူမ်ားႏွိပ္စက္ခံထားရသူေတြကို ျပန္ေရာက္လာလွ်င္ အျပစ္ေပးမည္ ဆိုေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရအား ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိပါသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္္ မိမိႏိုင္ငံအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ မက္ဆီကန္ မ်ားကို လက္မခံပါ။ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ လည္း မိမိႏိုင္ငံအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ နယ္စပ္မွ ခိုး၀င္လာသူမ်ားကို လံုး၀လက္မခံေပ။ က်ြႏ္ုပ္တို ့သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ထြက္လာေသာ boat people ႏွင့္ နယ္စပ္မွျဖတ္ေက်ာ္ ခိုး၀င္လာသူ မ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာပါသည္။ သို့ေသာ္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ မိမိတို ့ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ လံုုျခံဳေရးကိုသာ ဦးစားေပးႏိုင္ပါမည္။

သမိုင္းကုိ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲသို ့အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္မွ ေရာက္ရွိေနထိုင္လာသူဘဂၤလီ စစ္တေကာင္းသားမ်ားက မိမိတို ့ေနထိုင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ သစၥာ မေစာင့္သိပဲ ျမန္မာ့ေျမကို ဖဲ့ထုတ္ အပိုင္စီးရန္ၾကံစည္ခဲ့သည္ကိုေတြ ့ရသျဖင့္ ၄င္းတို့ႏွင့္၄င္းတို ့၏မ်ိဳးဆက္မ်ား၊ ေနာက္ထပ္က်ဳးေက်ာ္ ခိုး၀င္ေရာက္လာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုသစၥာမခံေသာ ဘဂၤလီ စစ္တေကာင္းသားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္သင့္မခံလိုေၾကာင္းေျပာၾကားလိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ မိမိတို ့ႏိုင္ငံတြင္မည္သူႏိုင္ငံသား ျဖစ္သင့္သည္။ မျဖစ္သင့္ဆိုသည္ကို မိမိတို ့ႏိုင္ငံရွိျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားအတိုင္းသာ ဆံုးျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေရာက္ရွိေနထိုင္ျပီးျဖစ္ေသာ ဘဂၤလီစစ္တေကာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို ့၏မ်ိဳးဆက္မ်ားသည္ မိမိတို ့ေနထိုင္ရာျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားကို ေလးစား လိုက္နာ သစၥာေစာင့္သိသင့္သည္။ ျပည္တြင္းမွ ဘဂၤလီေလာ္ဘီမ်ားသည္လည္း မိမိတို ့ေနထိုင္ရာျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚတြင္ သစၥာေစာင့္သိျပီး က်ဳးေက်ာ္ ခိုး၀င္ဘဂၤလီ မ်ားကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳျခင္း၊ လူ ့အခြင့္အေရးအေၾကာင္းျပ ထုိသူတို့အတြက္ အခြင့္အေရးေတာင္းျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကမရွိပါဟုေျပာေသာအမည္ကိုသံုးစြဲျခင္းလံုး၀မျပဳလုပ္သင့္ေပ။

ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မွ boat people မ်ား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ျဖစ္သည္ဟုစြတ္စြဲေျပာဆိုျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မရွိပါဟုေျပာဆိုေသာ လူမ်ိဳးစုအမည္ကုိသံုးစြဲျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚတြင္ လူ ့အခြင့္အေရးအေၾကာင္းျပ ဖိအားေပး လက္ခံခိုင္း ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပဲ အမွန္တကယ္ root cause ျဖစ္ေသာ (ေဒသတြင္းတစ္ခုလံုးသာမက ကမၻာၾကီးကိုုပါ ျခိမ္းေျခာက္ လွ်က္ရွိေသာ) ေဒသတြင္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္၏ လူဦးေရေပါက္ကြဲမွဳအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၄င္းအစိုးရကို ဖိအားေပးျခင္း၊ သားဆက္ျခားက်န္းမာေရး၊ family planning တို ့အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပး ျခင္းမ်ား
ကိုျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္းတိုက္တြန္းလိုပါသည္။

ထို ့အတူ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအားျခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏လူဦးေရ ေပါက္ကြဲမွဳ ့ေနာက္
ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေသာ ပင္လယ္ျဖတ္ေက်ာ္လူကုန္ကူးမွဳ ပေပ်ာက္ရန္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးပူးေပါင္း တိုက္ဖ်က္ပါရန္ ကၽြႏု္ပ္တို ့မ႑ိဳင္5 မွ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

အမႈေဆာင္အဖြဲ႕
Myanmar 5th Pillar (မ႑ိဳင္5)
ေန ့စြဲ။ ။ ၂၀၁၅ ေမလ ၂၇ ရက္


အိႏၵိယရဲ့ နယ္နိမိတ္စည္းအတြင္း အေသပစ္သတ္ေရး(Shoot-to-kill-policy) မူ၀ါဒႏွင့္ ဘဂၤလီကုလားမ်ား

May 29, 20===========
ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းၿခံစည္းရုိးျဖတ္ေက်ာ္ဘဂၤလီမြတ္ဆလင္ကုလား တစ္ေထာင္နီးပါးကုိ အိႏၵိယနယ္ျခား
ေစာင့္တပ္ကပစ္သတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ကမၻာ ့လူ ့အခြင့္အေရးသမားေတြပြက္ပြက္ညံေစာဒကတက္ခဲ့ၾကတယ္။ အိႏၵိယအစုိးရကတစ္လုံးပဲျပန္ေျပာခဲ့တယ္ - "သူတုိ ့ပစ္သတ္ခဲ့တဲ့ ခုိး၀င္ဘဂၤလီအေရအတြက္ဟာ အေမ
ရိကန္နဲ ့ မဆီကန္နယ္စပ္မွာ အေမရိကန္ကပစ္သတ္ခဲ့တာေလာက္မမ်ားဘူး" ဆုိတာပဲ။လူ ့အခြင့္အေရး
သမားေတြအားလုံးပါးစပ္ပိတ္သြားခဲ့တယ္။


အခုအခိ်န္အထိ အိႏၵိယက ခုိး၀င္ဘဂၤလီ ခေလးေခြး မိန္းမမက်န္ အားလုံးကုိပစ္သတ္ေနတာဘယ္လူ ့အခြင့္အေရးသမားမွ အသံေကာင္းမလႊင့္ႏုိင္ေတာ့။အိႏၵိယရဲ့ BSF (Border Security Force)ကုိ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွာ စတင္ဖြဲ ့စည္းခဲ့ၿပီး အခုအခ်ိန္မွာ တပ္ရင္းေပါင္း (၁၈၆) ရင္းနဲ ့ အင္အား
ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္း ေက်ာ္ရွိၿပီး အမ်ဳိးသၼီးေတြပါ BSF မွာ ပါ၀င္အမူထမ္းေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ပါကစၥ
တန္နဲ ့န်ဴကရီယာအဆင့္အထိထပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မူေတြျဖစ္ေနခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ အိႏၵိယ
ရဲ့အၿမဲတမ္းတပ္ေတြကုိ ပါကစၥတန္နဲ ့ထိပ္တုိက္ဆုိင္ထားခဲ့ၿပီး - ကီလုိမီတာ (၄၀၉၅) ရွိတဲ့ အိႏၵိယ
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ကုိေတာ့သံဆူးႀကဳိးႏွစ္ထပ္ကာၿပီး သတ္ကြင္းရွင္းၿပီး၀င္လာတဲ့
ဘဂၤလီအားလုံးကုိ အေသပစ္သတ္ေရးမူနဲ ့ စာရင္းရွင္းခဲ့ပါတယ္။

ဘဂၤလီကုလားနဲ ့ (၁၉၃) ကီလုိမီတာပဲ နယ္နိမိတ္ဆက္စပ္မူရွိတဲ့ ျမန္မာအေနနဲ ့ မိမိနယ္စပ္ကုိBSF လုိ က်င့္ဖုိ ့လုိေနပါၿပီ။ (လ.၀.က နဲ ့ န.စ.ကေအာက္ေျခအဆင့္ပင္ ေငြကုိ ဂုံနီအိတ္နဲ ့သယ္ၿပီး ကုလားကုိသြင္းခဲ့တဲ့အျဖစ္မ်ဳိး ထပ္မႀကဳံသင့္ေတာ့ပါ)။ ခတ္ခဲ့တဲ့ၿခံစည္းရုံးေတြလည္း ဘဂၤလီကုလားေတြက
ျဖဳတ္ၿပီး ေကာ္ဆ္ဘဇားေစ်းမွာေရာင္းလုိ ့ကုန္လုၿပီ။

ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ၿခံစည္းရုိးကုိ BSFလုိကာၿပီးBSF လုိ သတ္ကြင္းထားကင္းလွဲ ့ဖုိ ့အတြက္အင္အား ႏွစ္ေသာင္းနဲ ့ ငါးေသာင္းၾကားလုိပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ထပ္ဆယ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ဘဂၤလီကုလားေတြနဲ ့မလႊဲမေရွာင္သာ
စစ္ျဖစ္လာဖုိ ့ ရွိေနတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ရဲ့ေရတပ္နဲ ့ ေလတပ္ကုိ အခုထက္ပုိၿပီးတည္ေဆာက္ဖုိ ့လုိၿပီး သန္း (၁၆၀) နဲ ့(၅၅) သန္းစစ္ခင္းဖုိ ့အတြက္ (၄၈) နာရီအတြင္းအသင့္ျဖစ္ႏုိင္မဲ့ အရံအင္အားအတြက္အသင့္ျပင္
ထားရပါေတာ့မယ္။ အခုကတည္းကကြ်န္ေတာ္တုိ ့ႀကဳိျပင္သင့္ပါၿပီ။

Hlaing Bwa လွဳိင္ဘြား

ဓတ္ပုံ - ၀ါးလုံးႏွင့္စက္ဘီးပုံ
(ဘဂၤလီကုလားမ်ားရဲ့ ၿခံစည္းရုိးေက်ာ္လူသယ္နည္းကုိ
အိႏၵိယ BSF တပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ားမွ လက္ေတြ ့ျပသေနပုံ)


ေဒါက္္တာစုိး၀င္းေရးသားသည့္ ဘဂၤလီကုလားမ်ားအေၾကာင္း

May 29, 2015


ကိုယ္တို႔ျမန္မာေတြဟာ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွာ အလုပ္လုပ္ရင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာရွာမွီးရင္း
ေသာ္လည္းေကာင္း ေမြးရပ္ေျမကို စြန္႔ခြာၿပီး တစိမ္းေတြရဲ႕ ရပ္ရြာမွာ ခိုလႈံေနၾကရတယ္။ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္လို႔ အဲသည္အေၾကာင္းေတြကို တိုင္းတပါးသားက စပ္စုလာခဲ႔သည္ရွိေသာ္

ရိုဟင္ဂ်ာ လို႔ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ နံမည္သစ္ေပးထားတဲ႔ ဘဂၤါလီေတြဟာ ဘဂၤလား-ရခိုင္နယ္စပ္မွာ ပေဝသဏီကတည္းက ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမခံရပဲ ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ေနလာၾကတာ ျငင္းစရာ မရွိပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား မိဘမ်ားက ေမြးဖြားလာတာမဟုတ္ပဲ ျမန္မာ႔ေျမေပၚမွာ

ေမြးဖြားရုံသက္သက္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံေပးလို႔ရတဲ႔ဥပေဒ ျမန္မာျပည္မွာ မရွိပါဘူး။ သူတို႔နည္း သူတို႔ဟန္နဲ႔သူတို႔ အဲသည္အရပ္ အဲသည္ေဒသမွာ ကာလရွည္ၾကာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနၾကတာ ဘာျပႆနာ ရွိလို႔လဲ။ သူတို႔လည္း လူသားေတြပဲဟာ။ ဘယ္ၿဂဳိလ္ကမွ က်လာတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ္႔ သူတို႔ကို လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္ေနပါတယ္တို႔၊ ရြာလုံးကၽြတ္ မီးေလာင္တိုက္သြင္းပါတယ္တို႔ ဆိုတဲ႔ ကလိမ္ေစ႔ျငမ္းဆင္ ပုံျပင္ေတြကို ယုံခ်င္ရင္ေတာ႔ တျခား မၾကည့္ပါနဲ႔။ လႊတ္ေတာ္ထဲက ဘဂၤါလီအမတ္ ဦးေရႊေမာင္ ဆီမွာ သူ႔မွတ္ပုံတင္၊ သူ႔မိဘမွတ္ပုံတင္ ေတာင္းၾကည့္လိုက္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း နဲ႔ ေဒၚခင္ၾကည္က တိုင္းသိျပည္သိ ေမြးထားတဲ႔သမီးတစ္ေယာက္လုံး ၅၉ (စ) နဲ႔ ျငိေနတဲ႔တိုင္းျပည္မွာ သူလိုလူေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေနတာကိုၾကည့္ရင္ အဲသည္လူေတြအေပၚထားတဲ႔ အစိုးရသေဘာထားကို သိသာပါလိမ္႔မယ္။ မေရာက္ဖူးေသးရင္ ဘူးသီးေတာင္ေမာင္းေတာကို အလည္သြားၾကည့္ပါ။ လူနည္းစုက႒
ဘယ္သူ လူမ်ားစုကဘယ္သူ၊ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔ကို တရြာလုံးဝိုင္းရိုက္၊ တစ္အိမ္လုံးသတ္ပစ္ၿပီး
ေမာင္းထုတ္လိုက္တယ္ ဆိုတာ သိပါလိမ္႔မယ္။ ဘဂၤါလီရြာမွာ ရခိုင္ဆိုတာ မူးလို႔ေတာင္ ရွဴစရာ ရွာမရပါဘူး။ အနံ႔ရတာနဲ႔ သတ္ပစ္တာ။ သည္လူေတြက သူတို႔ကို ရခိုင္ေတြသတ္ပါတယ္ဆိုၿပီး ေလွႀကီးစီးလို႔ အေခါက္ေခါက္အခါခါ ပင္လယ္ထဲကို ထြက္ေျပးတယ္ဆိုတာ ယုံတဲ႔သူေတြကအ တာလား။ လိမ္တဲ႔သူေတြက ပိရိတာလား။

အခုမွ အသံေကာင္းဟစ္ၿပီး ျမန္မာ လက္ညွဳိးထိုးေနတဲ႔ ထိုင္းေတြဆီမွာ တရားဝင္အလုပ္လုပ္ေနတဲ႔ အန္ဂ်ီအိုေတြ ရွိပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ အဲသည္မွာ အလုပ္လုပ္တာပါ။ သူ႔အလုပ္က ဘဂၤါလီေရေမ်ာကမ္း
တင္ေတြ ေရာက္လာရင္ ကမ္းေပၚေခၚ ထမင္းေကၽြး၊ အစားအေသာက္ နဲ႔ေရျဖည့္ေပးၿပီး ေလွကို ႏိုင္ငံတကာ
ေရပိုင္နက္ ေရစီးေၾကာင္းထဲေရာက္ေအာင္ ဆြဲေခၚသြား၊ အဲသည္ေရာက္ရင္ စက္ျဖဳတ္ၿပီး ေမွ်ာထည့္လိုက္ဖို႔ပါ။ စက္မျဖဳတ္ရင္ ကမ္းျပန္ျပန္ ကပ္လာတတ္တာေရာ၊ ေနာက္တစ္ေခါက္ လူသစ္ေတြ သြားတင္တာေၾကာင္႔ေရာမို႔ စက္ျဖဳတ္ပါသတဲ႔။ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို သူ႔ဆီက သတင္းေထာက္က အဲသည္လူေတြကို လက္ခံထားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိမရွိ ေမးတဲ႔အခါ "မင္႔အိမ္မွာေနရာအပိုရွိသလား။" လို႔ ေမးပါသတဲ႔။ ဘဂၤါလီေတြ ေရေၾကာင္းသြားလာ ရြက္နာဝါ လုပ္ရတဲ႔အေၾကာင္းရင္းဟာ သူတို႔ပါးစပ္က အလြယ္တကူ စကားျပန္ကို ေျပာတဲ႔အတိုင္း ျမန္မာေတြ ရခိုင္ေတြက သတ္လို႔ဆိုရင္ သူတို႔ကို ျမန္မာစကား ရခိုင္စကား တစ္ခြန္းေလာက္ ေျပာၾကည့္ပါ။ လုံးဝနားမလည္ပါဘူး။ ဘာလို႔ဆိုေတာ႔ ျမန္မာစကား နားလည္တဲ႔ ဘဂၤါလီဟာ တတိယႏိုင္ငံကို ဒုကၡသည္ဗီဇာနဲ႔ေရာက္ဖို႔ ေရေၾကာင္းက သက္စြန္႔ဆံဖ်ား သြားစရာ မလိုပါဘူး။ ကုန္းေၾကာင္းကေန
ျမန္မာျပည္တြင္းဝင္ရင္ ပိုက္ဆံအကုန္အက်လည္း သက္သာပါတယ္။ ခ်င္းေတာင္ဘက္က ပတ္သြားမလား။ အမ္းဘက္ကေန တည့္ဆင္းမလား။ ပြဲစားေတြ ျပည့္ေနတဲ႔ေနရာမွာေတာ႔ ေျပာရရင္ အသည္းနာဖို႔ေတာင္
ေကာင္းေသး။ ရဟန္းမွတ္ပုံတင္ကိုင္ထားတဲ႔ ျမန္မာဘုန္းႀကီးတစ္ပါးက အဲသည္ ထိပ္ျဖတ္သူငယ္ အေယာက္ ၂၀ ေက်ာ္ကို ကိုရင္ဝတ္ေပးၿပီး တစ္ေယာက္ ႏွစ္သိန္း နဲ႔ ရန္ကုန္အေရာက္ပို႔တာ ဖမ္းမိဖူးပါတယ္။ လူကိုလူခ်င္း ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား ကုန္ကူးတဲ႔အလုပ္ကို လုပ္သူအဖို႔ တိုင္းျပည္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လူမ်ဳိးပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘာသာတရားပဲျဖစ္ျဖစ္ ပိုက္ဆံရမယ္ဆိုရင္ နွစ္ခါ မစဥ္းစားပဲ ေရာင္းစားပါလိမ္႔မယ္။

အမ္းမွာ နွစ္ႏွစ္ေလာက္ ေနရတဲ႔အခိုက္ ရဲစခန္းကိုပို႔ေပးရတဲ႔ ရဲေဆးစာ ထက္ဝက္ေလာက္ဟာ ရိုးမေပၚမွာဖမ္းမိတဲ႔ ဘဂၤါလီကေလးေတြကို အသက္စစ္ေဆးေပးရတဲ႔ ေဆးမွတ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကို ဖမ္းရမွာေတာင္ ေၾကာက္ေနရတဲ႔ဘဝ။ တစ္သုတ္တစ္သုတ္ ဖမ္းမိလိုက္ရင္ ရဲေရာ၊ လဝကေရာ၊ ဆရာဝန္ေရာ၊ အလုပ္ေတြကို ရႈတ္ေနတာပဲ။ သူတို႔က အဝတ္တစ္ထည္ကိုယ္တစ္ခုနဲ႔ လာတာ။ ဝန္ေဆာင္ခက အိမ္ကထြက္လာတုန္းက ပြဲစားကို ေပးလိုက္ၿပီးသား။ ေနာက္တစ္ရစ္က လူ ရန္ကုန္ကိုေရာက္မွ ဖုန္းဆက္လိုက္ရင္ အိမ္ကလူက ပြဲစားကို ေငြေခ်မွာ။ မင္းဘူးအေရာက္ ဘယ္ေလာက္၊ ရန္ကုန္အေရာက္က ဘယ္ေလာက္၊ (ရန္ကုန္မွာ ေနစရာေရာ အလုပ္ပါ ေပးထားမယ္႔သူရွိတယ္။ မသိရင္ စုံစမ္းၾကည့္။) စာအုပ္ထြက္အၿပီး ဘယ္ေလာက္၊ မေလးအေရာက္ ဘယ္ေလာက္၊ အကုန္ သူ႔ေဈးနဲ႔သူ အရစ္က်ေပး၊ ဟိုက ဒုကၡသည္စခန္းေရာက္ရင္ အေကၽြးေက်ေအာင္ဆပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေယာက္စာ စားရိတ္ပို႔တာပါ။ သူ႔ဟာနဲ႔သူ အဆင္ေျပေနတဲ႔ လမ္းေၾကာင္းႀကီးကို ကိုယ္ေတြသြားဖမ္းလိုက္မိမွ ကုလားအေယာက္ ၂၀ စာေလာက္ကို အခ်ဳပ္ထဲမွာ ထမင္းခ်က္ေကၽြးရေသး။ ေနမေကာင္း ေဆးအလကား ကုေပးရေသး၊ အသက္စစ္ဖို႔ ဓါတ္မွန္ေတြရိုက္(အဲ႔ဒါ ဝန္ႀကီးဌာနက စိုက္ရတာ)၊ အသက္မျပည့္ရင္ လဝကႀကီးေတြကိုယ္တိုင္ ကိုယ္႔စားရိတ္ကိုယ္စား၊ သူ႔စားရိတ္ပါကိုယ္ေကၽြးလို႔ အိမ္တိုင္ယာေရာက္ ျပန္ပို႔ရပါတယ္။ ျပန္ပို႔တဲ႔လဝကႀကီး အမ္းျပန္မေရာက္ေသးခင္ အဲသည္ကေလးက ေနာက္တစ္သုတ္နဲ႔ ပါသြားျပန္ပါေရာ။ သူတို႔က ျမန္မာစကား ေျပာႏိုင္တာမို႔ ေဆးရုံမွာက်က်နနႀကီး အင္တာဗ်ဴးဖူးပါတယ္။ သူတို႔ကို ျမန္မာျပည္ထဲမွာ ေနမလား ေမးၾကည့္။ အေသသာခံလိမ္႔မယ္။ မေနဘူး။ ဟိုကိုေရာက္မွ အိမ္ကမိသားစု ေငြျပန္ပို႔နိုင္မွာ။ သူလည္း ဟိုကလူ ေငြလွမ္းပို႔လို႔ ထြက္နိုင္တာ။ ဟိုေရာက္သြားရင္ သူတို႔ဘဝက ကိုယ္တို႔ျမန္မာေတြထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ သာတယ္။ သနားေအာင္ ငိုျပတတ္ရုံနဲ႔ အလုပ္မလုပ္ပဲ ထိုင္စားလို႔ရၿပီ။

အဲသည္လူေတြကို နဂိုတုန္းက မေလးက ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ လက္ခံတာပါ။
ဒုကၡသည္စခန္းေတြလည္း ဖြင္႔ထားေပးတယ္။ တတိယႏိုင္ငံေတြမွာ ခိုလႈံခြင္႔ရေအာင္လည္း အင္တာဗ်ဴးေတြ လုပ္ေပးတယ္။ ကိုယ္႔ကို အင္မတန္ေမတၱာထားတဲ႔ ဆရာဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္ဆိုရင္ အဲသည္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္စခန္းမွာ အလုပ္လုပ္တာပါ။ သာဓုပါဗ်ာ။ သူတို႔က လက္ခံေလ။ ေနာက္ထပ္ လူလားေျမာက္လာသမွ် ဒုကၡသည္ အေလာင္းအလ်ာကေလးေတြ ဝင္လာမစဲ တသဲသဲ ရွိေလေပါ႔။ မီးပြဳိင္႔မွာ ေတာင္းစားတဲ႔ သားသည္အေမကို ေပးရကမ္းရသလိုပ။ သူေငြဝင္လမ္းေျဖာင္႔ေလေလ၊ ရင္ခြင္ပိုက္ကေလးေတြ လိုက္ရွာၿပီး ေန႔စားနဲ႔ ငွားစားေလေလေပါ႔။ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားတဲ႔သူေတြကပဲ လူသားခ်င္း ကၽြန္ျပဳၿပီး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားတဲ႔သူေတြကို အားေပးအားေျမွာက္ ျပဳရာေရာက္တာ။ တစ္ရာကယ္လိုက္၊ တစ္ေသာင္းလိုက္လာမယ္။ တစ္သိန္းေလာက္က တန္းစီထားၿပီ။ ကယ္မယ္႔ကယ္လည္း ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ေခ်ာင္ဆင္းသြားတဲ႔အထိ လို္က္ကယ္ၾကေပါ႔။

ဒါေပမယ္႔လည္း အခုတေလာမွာ သူတို႔ဆီမလည္း ေပၚလစီေျပာင္းသြားလို႔လား။ ၾကာၾကာဝါးလို႔ ခါးမွန္းသိသြားသလား မေျပာတတ္ဘူး။ လက္ခံရမွာ အင္တင္တင္ ျဖစ္လာပုံရတယ္။ ဘဂၤါလီဆိုတဲ႔အမ်ဳိးကလည္း ကိုယ္တို႔အေခၚဆို ေခၚေတာကုလား ေခၚတယ္ဗ်။ လက္ဖ်ားနဲ႔ တို႔စရာမလိုဘူး။ ၾကည့္ရုံေလး ထိုင္အၾကည့္ခံလိုက္၊ ၾကက္သီးေတြ ထလာလိမ္႔မယ္။ ေခၚေတာၾကည့္ၾကည့္တယ္ဆိုတာ မၾကားဖူးဘူးလား။ အခုေတာ႔ "မင္းမ်က္ဝန္းေလးက ထူးဆန္းတယ္။ မျမင္ႏိုင္တဲ႔ အစြမ္းသတိၱေတြရွိတယ္။" တို႔ဘာတို႔ သာသာယာယာ ေတးသြားကေလးေတြ မဆိုနိုင္ေတာ႔ဘူး။ ေဖာင္ေပၚေမ်ာလာတဲ႔ သမၺဝညီေနာင္ေတြကို ကမ္းကပ္မွာစိုးလို႔ ဝါးလုံးရွည္နဲ႔ လွမ္းတြန္းထုတ္သလို ထုတ္ကုန္ၾကၿပီ။ ဒါ ဘယ္သူ႔အျပစ္ရွိရဦးမလဲ။ ခါတိုင္း ျပစ္တင္ေဖဖန္ေနက် ျမန္မာအစိုးရပဲ ဆက္ေျပာၾကတာေပါ႔။ ရိုးရာမပ်က္ေလ။ ကိုယ္ေတြက လြန္စြာမွပင္ စိုးရိမ္ပူပန္မိပါေၾကာင္းလို႔ ဟစ္လိုက္ရင္ ဘာတာဝန္မွ မရွိေတာ႔ဘူး။

တကယ္ေတာ႔ အဲ႔သေလာက္ေတာင္ ထမင္းရည္ပူလာ လွ်ာလႊဲစရာ မလိုပါဘူး။ ေလွေတာ္သားေမာင္ရို႕ ျမန္မာလိုတတ္သလား ေမးလိုက္၊ တတ္ရင္ ဘာမွမလုပ္နဲ႔ အစီးလိုက္ သည္ျပန္ပို႔။ သူတို႔ရပ္ရြာ မွည့္တစ္ေပါက္မစြန္းပဲ ေရာက္ေစရမယ္။ ဘယ္႔ႏွယ္လဲ။ ျပန္လာမလား ေမးၾကည့္လိုက္။ သည္ျပန္ရမွာစိုးလို႔ ျမန္မာေတြက သူတို႔ကို သတ္ပါလိမ္႔မယ္လို႔ မူလက်ီသြန္နီလုပ္ေနတာကို ယုံရင္လည္း ကုလသမဂၢမဟာဝန္ရွင္ေတာ္မင္းႀကီးကိုယ္တိုင္ ဦးစီးလို႔ ေမာင္းေတာအေရာက္ ပို႔ေတာ္မူ။ ေနာက္တစ္ေခါက္ျပန္ထြက္ရင္ ေနာက္တစ္ေခါက္ ျပန္ပို႔ေၾကး။ ကိုယ္က အဲသည္အလုပ္ လုပ္ေနတယ္ မဟုတ္လား။ စိုးရိမ္မကင္းဘူးဆို။ ပို႔မယ္႔ပို႔ ကူးတို႔ေရာက္ေအာင္သာ ပို႔ခဲ႔ပါေလ။ ခမ်ာမ်ား သနားစရာ။ ႏိုင္ငံတကာက မူဆလင္ညီေနာင္အခ်င္းခ်င္းေတြ ညွာတာေထာက္ထားလို႔ အကူအညီမ်ား မစခ်င္ပါတယ္ဆိုလည္း သာဓုပါေမာင္။ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ပါ ပိုပိုသာသာေလး လွဴခဲ႔တန္းခဲ႔ပါ။ တစ္ေယာက္ကယ္လိုက္ရင္ ဆယ္ေယာက္ထပ္ထြက္လာမွာဆိုေတာ႔

ေညာင္ေစ႔ေလာက္လွဴၿပီး ေညာင္ပင္ႀကီးေလာက္ ကုသိုလ္ရပါလိမ္႔မယ္။ သည္လိုမွ မဟုတ္ပဲ ဘယ္သူေတြ ဘာလုပ္လုပ္ ျမန္မာအစိုးရကိုမွ အားရပါးရ ကေလာ္တုပ္ခ်င္တာဆိုရင္ေတာ႔ ဘရားဗိုး ဝမ္းစမိုး တခဲနက္ကို ေထာက္ခံအားေပးပါတယ္။ ဘယ္သူမွ မဆဲလည္း ကိုယ္႔ဘာသာကိုယ္ ဆဲေနရတာ အာေတာင္ေညာင္းလာၿပီ။ ခမ်ားတို႔ တလွည့္ဆဲေတာ႔ က်ဳပ္တို႔ အနားရတာေပါ႔။ ကိုယ္႕ရဲ႕ ႀကဳိးစားမႈေၾကာင္႔ တစ္ခုခု အရာထင္ေလာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲသြားလိမ္႔မယ္လို႔ေတာ႔ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ အထင္မႀကီးလိုက္ပါနဲ႔ေလ။ ကုလသမဂၢဆိုတာေတာင္ ဘယ္သူကမွ ဖင္ၾကားမညွပ္ေတာ႔တာ ၾကာေပါ႔။ မနက္ျဖန္က် ေလွတစ္စီး ထပ္ဆိုက္လာဦးမွာ။ သည္တစ္ခါ ဘယ္တြန္းထုတ္ၾကမလဲ စဥ္းစားထား။
written by Dr Soe Min

--

Sunday, 24 May 2015

သံလြင္ဆီ၏ ေဆးဘက္၀င္ အာနိသင္မ်ား . . . . .


သံလြင္ဆီ၏ ေဆးဘက္၀င္အာနိသင္မ်ား
olive3.jpgolive.jpg
ကမၻာတ၀န္းမွာ သံလြင္ဆီကို မိခင္သဘာ၀ၾကီးကေပးတဲ႔ အစြမ္းထက္တဲ႔ ေဆးလက္နက္အျဖစ္ လူသိမ်ားခဲ႔တာ ၾကာပါျပီ။ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ တိုက္ခိုက္ရာမွာ ျဖစ္ေစ၊ အသက္အရြယ္အိုမင္းျခင္းကို ကာကြယ္ရာမွာ ျဖစ္ေစ သံလြင္ဆီရဲ႕ အာနိသင္ဟာ သူမတူေအာင္ ထူးျခားလွပါတယ္။ သံလြင္ဆီရဲ႕ ေဆးဖက္၀င္အာနိသင္မ်ားကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။
အာဟာရဓါတ္ၾကြယ္၀တဲ႔အတြက္ အားအင္ခ်ိဳ႕တဲ႔သည့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားနဲ႔ နာလံထစလူနာမ်ားကို အားျဖည့္ေဆးအျဖစ္ တိုက္ေကြ်းနိုင္ပါတယ္။
သံလြင္ဆီကို မွန္မွန္လိမ္းေပးရင္ အသားအေရ နူးညံ႕ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစပါတယ္။ ခရုသင္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားတဲ႔ေနရာကို သန္႔ရွင္း လတ္ဆတ္ေသာဂ်ံဳမွဳန္႔ႏွင့္ ေရာစပ္လိမ္းက်ံေပးပါက အံ့ၾသေလာက္ေအာင္ ေပ်ာက္ကင္း သက္သာေစပါတယ္။
အေအးမိျခင္း၊ ကိုယ္လက္ေလးလံေညာင္းညာကိုက္ခဲျခင္းႏွင့္ ရင္ၾကပ္၊ ပန္းနာေရာဂါမ်ားအတြက္ အာနိသင္ထက္ျမက္တဲ႔ ရင္လူးေဆးတစ္လက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။
သြားနာ၊ သြားကိုက္၊ သြားပိုးစား၊ သြားဖံုးနာ စတဲ႔ သြားနဲ႔ခံတြင္းေရာဂါမ်ားအတြက္ ထိေရာက္တဲ႔ ထည့္ေဆးအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳနုိင္ပါတယ္။
ကင္းမလက္မည္း၊ ကင္းျမီးေကာက္၊ ကင္းေျခမ်ား စတဲ႔ ကင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုက္ခဲ႔လွ်င္ သံလြင္ဆီကို ကင္းဆိပ္ေျဖေဆးအျဖစ္ သံုးနိုင္ပါတယ္။
၀မ္းမီးကိုေတာက္ေစတဲ႔အတြက္ သူခ်ည္းသက္သက္ဆိုလွ်င္ အေကာင္းဆံုးအစာေၾကေဆးႏွင့္ ႏွဳတ္ျမိန္ေဆးတစ္လက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
၀မ္းမီးအပူအပုပ္အခြ်ဲမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း၊ ၀မ္းမွန္ေစျခင္း စတ႔ဲအာနိသင္မ်ားေၾကာင့္ အစာအိမ္ေရာဂါ၊ အူသိမ္အူေရာင္ေရာဂါ မ်ားကို ကုသေပ်ာက္ကင္းနိုင္ပါတယ္။
အမ်ိဳးသားသံုးအားေဆးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းလိမ္းေဆးမ်ားျဖစ္တဲ႔ ဒဏ္ေက်လိမ္းေဆး၊ အေၾကာေျဖလိမ္းေဆးမ်ား ေဖာ္စပ္ရာမွာလည္းေကာင္း အစြမ္းထက္ေသာ ေဆးအမည္အျဖစ္ အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။
သင့္ဆံေကသာအား လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ ဦးေခါင္းအား ေအးျမေစျပီး ဆံပင္ကို နက္ေမွာင္သန္စြမ္းေစ၍ ဆံပင္ကြ်တ္ျခင္း၊ ဆံပင္ႏွစ္ခြျဖစ္ျခင္း၊ ဆံပင္အေရာင္ေျပာင္းျခင္းတုိ႔မွ အထူးကာကြယ္ေပးျပီး ေဗာက္၊ ဒက္မ်ား တြယ္ကပ္ျခင္းမွ ကင္းေ၀းေစပါတယ္။
အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ကာလ ၀မ္းဗိုက္အားလိမ္းေပးပါက ဗိုက္ေၾကာမျပတ္ေအာင္ ကာကြယ္ ေပးသည့္အျပင္ ေမြးကင္းစ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ ျဖစ္တတ္ေသာ အေရျပားယားယံျခင္းမ်ားကို အထူးေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။
                                                  ေဒါက္တာေအာင္္နိုင္
                                                  ေဒါက္တာျဖဴျဖဴ၀င္း
သံလြင္ဆီေလး၀ယ္လာတုန္း သံလြင္ဆီအေၾကာင္း ေရးထားတဲ႔စာရြက္ေလးလည္းရွိတာနဲ႔ ပံုေလးရိုက္ျပီးတင္လိုက္တာပါ။ ေန၀န္းနီနီ
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Share from HYDE" group.
To post to this group, send email to hydegroup@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to hydegroup+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/hydegroup?hl=en.


--

ရခိုင့္ေရွးေဟာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ ့ေတာ္ ဘယ္လဲ ဘာလဲ


Maurk U – ေအဒီ ၁၄ ရာစုေခတ္က ရခိုင့္ေရွးေဟာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ ့ေတာ္ ဘယ္လဲ ဘာလဲ
May 12, 2012
မိုးမခစာဖတ္သူတဦး (ကမာရြတ္) (မူရင္းေဆာင္းပါး – ခိုင္လင္း(ေမဃ၀တီ)ကို ဖတ္ရႈျပီး ျပန္လည္ေကာက္ႏုတ္ကုိးကား ေရးသားသည္)
ေမ ၁၂၊ ၂၀၁၂
 (ကိုးေသာင္းဘုရား၊ ေျမာက္ဦး၊ ဓာတ္ပုံ – အင္တာနက္)
(ထုပ္ခံသိမ္၊ ေျမာက္ဦး၊ ဓာတ္ပုံ – အင္တာနက္)
၂၀၁၂ ေမလ ၃ ရက္ေန ့က Global Heritage Fund ( ကမၻာ့အေမြအႏွစ္မ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ ့) က အာရွတိုက္ထဲမွာ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမွဳ ဆယ္ခုဟာ ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္ရမယ့္ ေဘးနဲ ့ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္ ။ အဲဒီဆယ္ခုထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက ရခိုင္အမ်ိဳးသားေတြရဲ့ ေရွ ့ေဟာင္းၿမိဳ ့ေတာ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ ့ေတာ္လည္းပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္ ။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေၾကးမံုသတင္းစာမွာ အဲဒီေၾကျငာခ်က္ကို သတင္းအျဖစ္ေရးသားခဲ့ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေၾကးမံုသတင္းစာမွာ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္မ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ ့ရဲ့ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ကို သတင္းအျဖစ္ ေမလ(၄)ရက္ထုတ္မွာ ပါလာပါတယ္ ဆုိေသာ္လည္း ရခိုင့္ေရွးေဟာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ ့ေတာ္ကို မေဖာ္ျပဘဲ ထိန္ခ်န္ခဲ့တာေတြ ့ရတယ္ ။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ မီဒီယာတခုျဖစ္တဲ့ ေၾကးမံုသတင္းစာက ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ့ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ ့ေတာ္တခုကို ဘာေၾကာင့္ထိန္ခ်န္ခဲ့ရသလဲလို႔ ေမးရပါလိမ့္မယ္ ။
အဲဒီသတင္းေရးသားခ်က္ကို မေျပာခင္ ဒီေနရာမွာ ေျပာခ်င္တာက အဲဒီ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္မ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔က ေျပာသလို တကယ္ဘဲ ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ထဲက ရခိုင့္ေရွးေဟာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ ့ေတာ္ဟာ ပ်က္စီး ေပ်ာက္ကြယ္ရမယ့္ ေဘးနဲ ့ ရင္ဆိုင္ေတြ ့ႀကံဳေနၿပီလား ။အဲဒီ အႏၱရာယ္ေတြက ဘာေတြလဲ စသျဖင့္ သုေတသနလုပ္ရပါလိမ့္မယ္။
အဲဒီ သုေတသနစစ္တမ္းေတြရဲ့ အေျဖေတြအတိုင္း ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ တာ၀န္ဟာ လက္ရွိ အစိုးရသစ္ရဲ့တာ၀န္ျဖစ္တယ္ ။ တဖက္မွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ မီဒီယာဘဲျဖစ္ျဖစ္ တသီးပုဂၢလမီဒီယာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီကိစၥကို အရွိကို အရွိအတိုင္း သတင္းကို သတင္းအတိုင္း ေဖာ္ျပသင့္တယ္ ။ ထို ့အတူ ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္သင့္တဲ့အေၾကာင္းေတြကို ေဆာ္ၾသသင့္တယ္ ။
ကိုယ့္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္ထဲက ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္တခုျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာ္စုတိုင္းရင္းသားတစုရဲ့ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ ့ေတာ္ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖို ့ႀကိဳးစားမွဳတခုလား။  ဒီလိုမ်ဴိး ေဖ်ာက္ဖ်က္ ဖုံးကြယ္မယ္ဆိုရင္
ဒီႀကိဳးစားမွဳဟာ "ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ေရး" တနည္းအားျဖင့္ "ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး" ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ရဲရဲႀကီး ေျပာရဲပါတယ္ ။
ရခိုင္မဟုတ္တဲ့ ရွမ္း ၊ ကခ်င္ ၊ ကရင္ ၊ မြန္ ၊ ခ်င္းစတဲ့ အျခားအမ်ိဳးသားေတြအတြက္ နဂိုရွိၿပီးသား မယံုၾကည္မွဳေတြကို ပိုလို သံသယျဖစ္ေအာင္တြန္းေပးသလိုျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္ ။  ကာယကံရွင္ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္တဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေတြ အတြက္ကေတာ့ က်ားနာကို ဆြေပးလိုက္သလိုမ်ိဳး တနည္းအားျဖင့္ လွဳပ္ႏိုးလိုက္သလိုမ်ိဳးျဖစ္ေစတာ အမွန္ပါဘဲ ။
ဗမာအမ်ိဳးသားေတြရဲ့ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ ့ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ပုဂံနဲ ့ႏိွဳင္းစာရင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေတြရဲ့ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ ့ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ေျမာက္ဦးၿမိဳ့ေတာ္ဟာ ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္စုိးသူအဆက္ဆက္ရဲ့ က်ဥ္ဖယ္ျခင္း(ဂရုမစိုက္ျခင္း) ခံခဲ့ရပါတယ္ ။
ပုဂံကို စာတတန္ ေပတဖြဲ ့ ဂုဏ္ျပဳေထာပနာျပဳေနၾကၿပီး ပုဂံကို မပ်က္စီးရေအာင္ အစြမ္းကုန္ ေထာင့္စံုေအာင္ မြမ္းမံျခယ္သ ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကခ်ိန္မွာ ရခိုင္ျပည္က ေရွးေဟာင္းၿမိဳ ့ေတာ္ေျမာက္ဦးကိုေတာ့ ဘယ္လို ဖ်က္ဆီးပစ္ရမလဲလို ့ မဟာဗ်ဴဟာေတြ ၊ နည္းဗ်ဴးဟာေတြ ေရးဆြဲေနသလားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ရပါလိမ့္မယ္။
ေနာက္တခ်က္ မႏၱေလးနန္းေတာ္နဲ့ ေျမာက္ဦးနန္းေတာ္ကို ႏိွဳင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ ။ မႏၱေလးနန္းေတာ္ဟာ သမိုင္းအေမြအႏွစ္အျဖစ္ က်န္ခဲ့ေပမယ့္ ေျမာက္ဦးနန္းေတာ္ကေတာ့ မရွိေတာ့ဘူး ။ ေနာက္ဆံုး နန္းေတာ္ရဲ့ အုတ္ျမစ္ေတြကိုပါ တူးၿဖိဳပစ္မယ့္ မဟာဗ်ဴဟာရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ က်ားနာကို လွဳပ္ႏိုးသလိုျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ ။
ဘာပဲေျပာေျပာ အဲဒီအဖြဲ ့ရဲ့ အစီရင္ခံစာထဲက ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္ရမယ့္ေဘးေတြကေတာ့
(၁)စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္ျပန္ ့လာျခင္း
(၂)လံုေလာက္ေသာ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းမွဳ မရွိျခင္း
(၃)လုယက္ျခင္း
(၄)စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္း
(၅)ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္လို နားလည္ပါတယ္ ။
အာရွတိုက္ထဲက ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ဆယ္ခုစလံုးကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖ်က္ဆီးႏိုင္မယ့္ေဘးအႏၱရာယ္ေတြလို ့သေဘာေပါက္ပါတယ္ ။
ဒါေပမယ့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ ့ေတာ္အေနနဲ ့ကေတာ့
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာမွဳ၊
လံုေလာက္ေသာ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းမွဳနဲ႔
ခရီးသြားလုပ္ငန္းစတဲ့ သံုးခုနဲ့သာ ပတ္သက္ပါလိမ့္မယ္။
 အထူးသျဖင့္ကေတာ့ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းမွဳကို မစို ့မပို့ျပဳလုပ္ေပးၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုတဲ့ ကိစၥကိုေတာ့ လက္ရွိကာလမွာ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္က တရား၀င္ဖ်က္ဆီးပစ္မယ့္စီမံကိန္းလို ့ျမင္ပါတယ္ ။ ဒီအျမင္အေပၚမွာ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ရန္ပံုေငြအဖြဲ ့ ေထာက္ျပတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ ။
စစ္အစိုးရလက္ထက္ကေရာ လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာပါ ေဒသဖြံ ့ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကားလမ္း ရထားလမ္းမ်ားဟာ ရခိုင့္ယဥ္ေက်းမွဳမ်ား တိမ္ေကာ ပ်က္စီးသြားမယ့္ ေနရာမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတာေတြ ့ရတယ္ ။
ကမၻာအေမြအႏွစ္မ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ ့ရဲ့  အာရွတိုက္ထဲက စိုးရိမ္စရာဆယ္ခုထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ထဲက ရခိုင့္ေရွးေဟာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ ့ေတာ္ဟာ ပ်က္စီးဆံုးရံွဳးရမယ့္ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြနဲ ့ ႀကံဳေတြ ့ေနရျခင္းဟာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ စီမံကိန္းရွိရွိလုပ္ ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီလုပ္ရပ္ေတြကို ယဥ္ေက်းတဲ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္းေတြအေနနဲ ့၀ိုင္း၀န္းဆန္ ့က်င္သင့္တယ္လို့ေျပာခ်င္တယ္ ။
 ေျမာက္ဦးၿမိဳ့ေတာ္ရဲ့ စိုးရိမ္စရာအေျခအေနေတြအထဲမွာ ယဥ္ေက်းမွဳလက္ရာေတြျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာေတြအပါအ၀င္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ့ေတာ္ထက္ ေရွးက်တဲ့ ဓည၀တီၿမိဳ့ေတာ္ ေဟာင္းနဲ႔ ေ၀သာလီၿမိဳ့ေတာ္ေဟာင္းေတြဟာလည္း အသက္ငင္လ်က္ရွိပါတယ္ ။
 ျပည္ေထာင္စုသားအသီးသီးစီရဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳေတြကို စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးခံေနရတာေၾကာင့္  ရခိုင္အမ်ိဳးသားေတြအပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားေတြ အားလုံးကလည္း အမ်ဳိးသားေရးအျမင္အေနနဲ ့  ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမွဳေတြကို ဘယ္လို ထိမ္းသိမ္း ကာကြယ္ၾကမလဲဆိုတာကေတာ့ စိန္ေခၚမွဳတရပ္ျဖစ္ေနမွာကေတာ့ ေသခ်ာပါလိမ့္မယ္ ။  ။

4 Responses to Maurk U – ေအဒီ ၁၄ ရာစုေခတ္က ရခိုင့္ေရွးေဟာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ ့ေတာ္ ဘယ္လဲ ဘာလဲ


Indonesia believes most migrants at sea not Rohingya: Australia

Indonesia believes most migrants at sea not Rohingya: Australia
AFP
10 hours ago                               
New arrivals sit in lines at a newly set up confinement area in Bayeun on May 21, 2015, after more than 400 migrants from Myanmar and Bangladesh were rescued by Indonesian fishermen off the coast of Aceh province a day earlier              

Indonesia has told Australia that most of the migrants stranded at sea in Southeast Asia are illegal labourers from Bangladesh, not oppressed Muslim Rohingya, Foreign Minister Julie Bishop said in comments published Saturday.
More than 3,500 migrants have swum to shore or been rescued off the coasts of Malaysia, Indonesia, Thailand and Bangladesh since a Thai crackdown on human-trafficking in early May threw the illicit trade into chaos.
Speaking to The Weekend Australian newspaper, Bishop said Indonesia estimated that only 30 to 40 percent of the thousands still stranded at sea were Rohingya -- an impoverished Muslim community from Myanmar's western Rakhine state.
"They (Indonesia) believe there are about 7,000 people at sea [and] they think about 30 to 40 percent are Rohingya, the rest are Bangladeshi; and they are not, in Indonesia's words, asylum-seekers, they are not refugees -- they are illegal labourers. They've been promised or are seeking jobs in Malaysia," Bishop said.
"They said the Rohingya have gone to Bangladesh and have mixed up with the Bangladeshis who are coming to Malaysia in particular for jobs."
Bishop said that Indonesia's director-general of multilateral affairs, Hasan Kleib, had told her that on one vessel, Bangladeshis accounted for 400 of the 600 people onboard.


Australia's Foreign Minister Julie Bishop speaks …

Australia's Foreign Minister Julie Bishop speaks during a press conference in Sydney, on April 2 …

Myanmar has faced increasing international pressure to stem the exodus from its shores and deliver urgent humanitarian relief to thousands still trapped at sea.
On Friday it said its navy had rescued a boat in the Bay of Bengal and brought to shore 208 people.
Tin Maung Swe, a senior official in the western state of Rakhine, told AFP that "about 200 Bengalis" were onboard.
"Bengalis" is a term often used pejoratively by Myanmar officials to describe the Muslim Rohingya minority, 1.3 million of whom live in the country but are not recognised as citizens.
Australia, which maintains a hardline policy of denying asylum-seekers who arrive by boats resettlement and which turns back vessels when it can, has maintained its refusal to resettle any stranded boat people, saying to do so would encourage people-smuggling.
"I will say or do nothing to encourage people to take to the sea in boats and any suggestion that there is some kind of special resettlement program here in Australia for people taking to the sea in boats just encourages people-smuggling," Prime Minister Tony Abbott said on Friday.
"So it would be utterly irresponsible of me or anyone to suggest for a second that we will reward people for doing something so dangerous."


View Comments :


David 36 minutes ago
                                            
Now we all know that all Rohingyas originally comes from Bangladesh. First they crossed the border into Myanmar illegally years ago & settled there & the Myanmar government was kind enough to let them stay. Their population swelled to close to a million & tensions stated to rise with the locals who are the Rakhines. When things didn't go their way they turned violent & make it looked like they were the oppressed & the U.S & the west believed them & blame Myanmar. This is the problem of Bangladesh to begin with & it should be addressed to them. The boat people fleeing Bangladesh are posing to be Rohingyas from Myanmar with hope of getting U.N aid & assistance & possibly be accepted as refugees fleeing Myanmar. Australia has the right attitude not to accept them & the U.S should do the same. Once you accept them the flood gates will open & they will keep coming.
More
Reply                     


Nimbus 7 hours ago
                                             
Overpopulation is the root cause of a lot of problems.
More
Expand Replies (2)                                                                                 


Neo 6 hours ago

These so-called boat people aren't victim of human trafficking, the term "human trafficking" is for kidnapped people then sold into slavery, these boat people just want to leave their homeland for Malaysia(a Muslim country).
To do so, they can't just walk across Thailand to Malaysia, they have to hire someone who can provide them the transportation, temporary shelter, dealing with authorities etc.
Before reaching Malaysia border, they have to pay, that's it, you hire someone to do something, you have to pay.
This process go on and on for years, a lot of people have already made it to Malaysia.
If some of them didn't pay money upfront, their relatives who have already entered Malaysia have to pay. (you hire someone to do something, you have to pay.)
All of a sudden, those stupid NGOs thought it's human trafficking, they trigger the crack down, now the inland route was shutdown, they're floating in the sea with nowhere to go!
NGO, a group of useless clown, create this problem.                    
More
                               

Mohan 8 hours ago
                                         
Look at the boat peoples, they are grown up, they take to the sea because some agent promise better live at other shore. If they make USD 100 a months and someone promise them USD 10000 at others shore. They will go. Thses are economy migrant. If you take in 1000 peoples you will get 10000 peoples. If the migrant resettled get a job and send money home, you will get 100000 peoples monthly, soon the locals will complaints because the migrants will take all the low end job for much lower salary and there will be a lot of crimes. If nothing is done next Malaysian PM will be Bangladeshi or Burmese.
More
Expand Replies (1) Reply                     


Timur 6 hours ago                                           
Another scam, blame on the Myanmar for political purposes. Lies, lies.
More
Reply                     


--

ဘဂၤလီအေရး ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏အေရးဘဂၤလီအေရး ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏အေရး

May 20, 2015


အခုလက္ရွိ ေရေျမာကမ္းတင္ ျဖစ္ေနတဲ့ ဘဂၤါလီ Boat People ေတြရဲ႔ ျပႆနာနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံကို လံုးဝ အျပစ္ပံုခ်လာတာကို ေတြ႔လာရတယ္....... ဒီ Boat People ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကလာပါတယ္လို႔ အတင္းလက္ညႈိးထိုးေနေပမယ့္ အဲ့ဒိ Boat People ဘဂၤါလီေတြနဲ႔ မ်က္ႏွာ ရုပ္ရည္ အသြင္အျပင္၊ စကားအေျပာအဆို၊ ဓေလ့စရိုက္ တူညီတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ပံုေဖ်ာက္ထားတာ ေတြ႔ရတယ္........

ဒီကိစၥနဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက မီဒီယာေတြဟာ သိသိသာသာ ႏိုင္ငံတကာကို ေထာက္ျပ ေျပာဆိုတာမ်ိဳး လုပ္တာေတြ မေတြ႔ရဘူး....... ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာရဲ႔ ဖိအားေအာက္မွာ ေခါင္းငံု႔ခံေန
ရသလို ျဖစ္ေနတယ္....... ဒီကိစၥဟာ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အစိုးရ တစ္ရပ္ထဲနဲ႔ မဆိုင္ပဲ ႏိုင္ငံတြင္း
မွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြသာမက အတိုက္အခံေတြ အပါအဝင္ ေနာင္အစိုးရလုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထား
သူေတြနဲ႔ပါ သက္ဆုိင္တယ္.......

ဒီျဖစ္ရပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုထဲကို လက္ညိႈးထိုးေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာရဲ႔ လုပ္ရပ္ကို ဝိုင္းဝန္ ျပန္လည္ မဆန္႔က်င္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ေနာင္ ဒီ Boat People ေတြ ျပႆနာတက္တုိင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သူတို႔ရဲ႔ မူလဇစ္ျမစ္ဆိုတဲ့ ပံုေဖာ္မႈေတြကို ႀကံဳေတြ႔ေနရဦးမွာပဲ........ ဒါကို ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ဖို႔ ႏိုင္ငံသားအားလံုး
ဟာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ၾကဖို႔ လိုပါမယ္.......

ဒီအခ်ိန္မွာ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတာက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ အထင္ကရ အတိုက္အခံပါတီဘက္က ထြက္လာတဲ့ စကားပါပဲ........ ေဒၚစုက "ႏိုင္ငံေရးသမားဟာ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ပဲ စဥ္းစားေပမယ့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္
ဟာ ေနာင္လာမယ့္ မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ စဥ္းစားတယ္"လို႔ ေျပာခဲ့တယ္.......

သို႔ေသာ္ ေဒၚစုရဲ႔ အတိုက္အခံပါတီက ဦးဥာဏ္ဝင္းဟာ "သူတုိ႔ကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ လက္မခံခဲ့ရင္ ျမစ္ထဲကို ဒီအတုိင္းလႊတ္လုိက္ရံုနဲ႔ မရပါဘူး........ ပင္လယ္ကို တြန္းလႊတ္လို႔လည္း မရပါဘူး...... သူတို႔က လူသားေတြပါ....... သူတို႔ကို လူသားေတြအေနနဲ႔ပဲ ျမင္ၿပီးေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရး ရသင့္တယ္လို႔ ျမင္တယ္" ဆိုၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ ေတြ႔ဆံုတဲ့ပြဲမွာ AFP ကို ေျပာခဲ့ပါတယ္.......

အင္မတန္ ဝမ္းနည္းဖို႔ ေကာင္းပါတယ္...... လက္ရွိ Boat People ေတြဟာ မူလ လားရာႏိုင္ငံ ဘယ္ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကြဲကြဲျပားျပား ေျခေျချမစ္ျမစ္ ဘယ္သူမွ မေျပာႏိုင္ မဆိုႏိုင္ခင္မွာ အထင္ကရ ပါတီႀကီးက ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူတစ္ဦးက ဒီလို ေျပာဆိုလိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံသား ေပးခုိင္းတာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး စကားေတြ ေျပာလာတာဟာ ႏိုင္ငံတကာက Boat People ေတြ ကိစၥနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လက္ညိႈးထိုးေနခ်ိန္မွာ ေရနစ္သူကို ဝါးကူထိုးလိုက္တာပါပဲ........

Boat People ေတြရဲ႔ ကိစၥဟာ အင္မတန္ နက္နဲၿပီး စနစ္တက်နဲ႔ လံုးဝ အမွားမခံပဲ ေျဖရွင္းရမယ့္ ကိစၥတစ္ရပ္ပါပဲ....... လက္လြတ္စပါယ္ ေျပာဆို မွတ္ခ်က္ေပးလိုက္တာမ်ိဳး လံုးဝ လုပ္လို႔မရပါဘူး........ မွားယြင္းဆံုးျဖတ္မႈရဲ႔ ေနာက္ကြယ္မွာ ရည္ရွည္ ထိခိုက္နစ္နာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ပါပဲ...... အစိုးရတစ္ရပ္ကိုပဲ ထိခိုက္မွာမဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးကို ထိခိုက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္.......

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကေန ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ Proxy လုပ္ထားတဲ့ နယ္စပ္က ဘဂၤါလီေတြနဲ႔ ဒီ Boat People ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စနစ္တက် လိိႈက္စားေနတဲ့ ကင္ဆာေဝဒနာဆိုးပါပဲ...... ဒါကို ႏိုင္ငံသားတုိင္း ဝိုင္းဝန္း တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖဲ့ေခၽြမခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္....... တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ လက္ညိႈးထိုးေနတာေတြ၊ ႏိုင္ငံသားေတြေတာင္ လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ မရေသးခ်ိန္မွာ အေမေက်ာ္ ေဒြးေတာ္လြမး္ဆိုသလို ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သည္ မျဖစ္သည္ မသိရသူေတြကို လူ႔အခြင့္အေရး
ေပးဖို႔ ႏိုင္ငံတကာကို ေျပာဆိုေနတာေတြဟာ အဲ့ဒိ ကင္ဆာေရာဂါဆိုးကို ပိုၿပီး ႀကီးထြားလာေအာင္ လုပ္ေနတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ.......

ဒီအခ်ိန္မွာ အစိုးရ၊ အတိုက္အခံ၊ မီဒီယာနဲ႔ သက္ဆုိင္သူေတြအားလံုးဟာ ႏိုင္ငံတကာက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ လက္ညိႈးထိုးေနတဲ့ Boat People ေတြရဲ႔ က္ိစၥကို အားလံုး လက္တြဲဆန္႔က်င္ တြန္းလွန္သြားဖို႔ လိုပါတယ္...... ေနာက္မုိ႔ဆိုရင္ေတာ့ အၿမဲတန္းလိုလို ဒီလို ဖိအားေတြေပးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို အတင္းလက္ခံခိုင္းတာမ်ိဳး ေရရွည္မွာ ဆက္လုပ္ေနၾကမယ္ဆိုတာ အထူးတလည္ ေျပာစရာမရွိဘူး........

သားဆက္ျခားျခင္းမရွိ၊ ကေလးေျမာက္မ်ားစြာေမြးၿပီး လူအင္အားနဲ႔ နယ္ၿခဲ့လာေနတဲ့ ဒီရန္ေတြကို တြန္းလွန္ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ညီညြတ္ၾကဖို႔ လိုပါၿပီ.......


VoJM

--